Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD): Integrasi Pengangkutan Awam dan Hartanah untuk Masa Depan Bandar yang Mampan

Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) merupakan satu konsep yang menggabungkan pengangkutan awam dan pembangunan hartanah secara seimbang dan mampan. Konsep ini bertujuan untuk mencipta bandar-bandar yang lebih lestari, mudah diakses, dan produktif, dengan mengurangkan beban kesesakan lalu lintas dan kesan negatif terhadap alam sekitar. Artikel ini akan membincangkan prinsip-prinsip asas TOD, kebaikannya, dan bagaimana TOD dapat diterapkan dalam konteks bandar Malaysia.

Prinsip-Prinsip TOD

 1. Kepadatan dan Kepelbagaian TOD menekankan kepentingan peningkatan kepadatan dan kepelbagaian dalam pembangunan. Hal ini mencakupi kepadatan penduduk, perumahan, dan perniagaan yang tinggi di sekitar stesen pengangkutan awam. Kepelbagaian merujuk kepada campuran jenis perumahan, perniagaan, dan kemudahan awam yang berdekatan, mencipta persekitaran yang menarik dan berguna.
 1. Mobiliti Mampan TOD menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, berbasikal, dan berjalan kaki sebagai alternatif kepada penggunaan kenderaan peribadi. Konsep ini mencipta persekitaran yang mudah diakses, menghubungkan destinasi utama melalui rangkaian pejalan kaki dan berbasikal yang selamat dan efisien.
 1. Kualiti Ruang Awam TOD menekankan kualiti ruang awam yang tinggi, termasuk landskap, penerangan, dan penataan jalan. Ruang awam yang menarik dan berkualiti tinggi mencipta persekitaran yang lebih selesa dan selamat, serta menambah nilai estetika bandar.
Manfaat TOD
 1. Pengurangan Kesesakan dan Pencemaran Udara Dengan mengurangkan pergantungan terhadap kenderaan peribadi, TOD dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara, meningkatkan kualiti hidup penduduk bandar.
 2. Penyediaan Perumahan yang Mampu Dimiliki TOD dapat membantu memenuhi keperluan perumahan mampu dimiliki dengan memanfaatkan tanah yang berdekatan dengan stesen pengangkutan awam untuk menghasilkan perumahan berkepadatan tinggi yang lebih ekonomik.
 3. Pertumbuhan Ekonomi TOD dapat mencipta peluang perniagaan dan pekerjaan dengan membangun pusat komersial dan perniagaan di sekitar stesen pengangkutan awam. Ini akan menarik pelaburan, meningkatkan daya saing bandar, dan mencipta pertumbuhan ekonomi yang berterusan.
 1. Pengurangan Jejak Karbon dengan mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi dan mendorong penggunaan pengangkutan awam, TOD dapat mengurangkan emisi gas rumah hijau dan membantu mencapai sasaran pengurangan jejak karbon.
 2. Peningkatan Kualiti Hidup TOD mencipta persekitaran yang lebih mudah diakses, selesa, dan selamat, dengan menyediakan kemudahan berjalan kaki dan berbasikal, serta akses mudah ke perumahan, perniagaan, dan kemudahan awam.
Penerapan TOD dalam Konteks Bandar Malaysia Untuk melaksanakan konsep TOD dalam konteks bandar Malaysia, beberapa langkah strategik yang dapat diambil meliputi:
 1. Merancang pembangunan yang berpusat pada stesen pengangkutan awam, dengan meningkatkan kepadatan dan kepelbagaian perumahan dan perniagaan di sekitarnya.
 1. Meningkatkan kualiti dan kapasiti pengangkutan awam, seperti kereta api, bas, dan sistem pengangkutan ringan (LRT) untuk memudahkan akses dan mobiliti penduduk.
 2. Membina infrastruktur pejalan kaki dan berbasikal yang selamat, selesa, dan efisien, serta menghubungkan destinasi utama di dalam bandar.
 3. Melibatkan pemangku kepentingan dan komuniti dalam proses perancangan dan pembangunan TOD, untuk memastikan keberlanjutan dan keberkesanan projek.
 4. Menggalakkan inovasi dan kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan dalam pembiayaan, pengurusan, dan pelaksanaan projek TOD.

Kesimpulan
Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) merupakan konsep yang penting untuk mencipta bandar-bandar yang mampan, mudah diakses, dan lestari di Malaysia. Dengan mengintegrasikan pengangkutan awam dan pembangunan hartanah, TOD menawarkan peluang besar untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, pencemaran udara, dan jejak karbon, sambil meningkatkan kualiti hidup dan pertumbuhan ekonomi. Dengan perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang efektif, TOD dapat menjadi model pembangunan bandar masa depan di Malaysia.

Ingin dapatkan khidmat nasihat atau bantuan mengenai hartanah anda? 

Hubungi Kapten Hartanah (Firdaus Yazid)
REN 23305, NAS REALITY
www.wasap.my/60123537339

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *